Nijmegen Students Blockchain Association

Onze missie is om een krachtig netwerk op te bouwen van gelijkgestemde studenten in Nijmegen met interesse in blockchain-technologie. Onze focus ligt op het overkoepelende doel: voorlichting over de verschillende dimensies van blockchaintechnologie. Dit doel willen we bereiken door het organiseren van gastcolleges, seminars, evenementen, workshops en het onderhouden van een gezamenlijke beleggingsportefeuille. We zijn onderdeel van de Students Blockchain Association Netherlands.

Nijmegen Students Blockchain Association

Nijmeegse Studenten Blockchain Vereniging is onderdeel van Studenten Blockchain Vereniging Nederland. Onze missie is om een krachtig netwerk op te bouwen van gelijkgestemde studenten met interesse in blockchain-technologie. Onze focus ligt op het overkoepelende doel: educatie over de verschillende dimensies van blockchain-technologie. Hiermee willen we een talentenpool creëren om talent te verbinden met bedrijven in de sector.

Dit doel willen wij bereiken door het organiseren van maandelijkse meetups, waaronder:
1) Presentaties van educatieve onderwerpen
2) Gastcolleges
3) Het onderhouden van een gezamenlijke beleggingsportefeuille